Resurser och Länkar

Bildterapiföreningar

Sveriges Riksförbund för Bildterapeuter (SRBt) med ca 150 medlemmar organiserar utbildade bildterapeuter i Sverige www.bildterapi.se
Bildterapeutföreningen i Norrland(BiN) är en lokalavdelning till SRBtmed ett 40-tal medlemmar www.bildterapinorr.se

Bildterapeututbildningar

Vid Umeå universitet ges Specialistutbildning i bildterapi 45hp www.umu.se
Magisterprogram i bildterapi 60hp www.umu.se

För information om privata utbildningsalternativ se www.bildterapi.se/utbildning

Litteratur om bildterapi

På svenska: www.bildterapi.se/litteratur

Internationella tidskrifter:
International Journal of Art Therapy (Inscape) - brittiska bildterapeutförbundets tidskrift
The Arts in Psychotherapy – forskningstidskrift för bild-, musik-, dans- och dramaterapi
Art Therapy OnLine (ATOL) Art Therapy Online
International arts therapies journal International arts therapies

Forskning och utveckling inom bildterapi

i Sverige
Vid Umeå universitet har tre bildterapeuter disputerat inom Pedagogiskt arbete/Genusforskarskola (Eva Skåréus), Omvårdnad/Genusforskarskola (Inger Öster) och inom Klinisk/Psykoterapi (Karin Egberg Thyme). För utförligare beskrivning av deras forskningsarbete se www.bildterapi.se/forskning

Internationellt
Amerikanska och brittiska bildterapeutförbunden informerar om aktuell forskning på sina respektive hemsidor
AATA
BAAT