Resurser och Länkar

Här hittar du länkar och resurser kring bildterapi.

Länkar och resurser är kontrollerade .

Bildterapiföreningar

Sveriges Riksförbund för Bildterapeuter (SRBt) med ca 150 medlemmar organiserar utbildade bildterapeuter i Sverige www.bildterapi.se
Bildterapeutföreningen i Norrland(BiN) är en lokalavdelning till SRBtmed ett 40-tal medlemmar www.bildterapinorr.se

Bildterapeututbildningar

Vid Umeå universitet ges Specialistutbildning i bildterapi 45hp www.umu.se
Magisterprogram i bildterapi 60hp www.umu.se
För information om privata utbildningsalternativ se www.bildterapi.se/utbildning

Litteratur om bildterapi

På svenska: www.bildterapi.se/litteratur

Internationella tidskrifter:

  • International Journal of Art Therapy (Inscape)- brittiska bildterapeutförbundets tidskrift
  • The Arts in Psychotherapy – forskningstidskrift för bild-, musik-, dans- och dramaterapi
  • Art Therapy – amerikanska bildterapeutförbundets tidskrift
  • Art Therapy OnLine (ATOL) free online journal

Forskning och utveckling inom bildterapi

Doktorsavhandlingar i bildterapi publicerade vid Umeå universitet

  • Art therapy for women with breast cancer (Inger Öster)
  • What do you see?: Studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy (Karin Egberg Thyme)

Vid Göteborgs universitet

  • Painting from within – developing and evaluating a manual-based Art therapy for patients with depression (Christina Blomdahl)

Vid Högskolan i Halmstad

  • Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa (Gärd Holmqvist)

För utförligare beskrivning av deras forskningsarbete se www.bildterapi.se/forskning

Amerikanska och brittiska bildterapeutförbunden informerar om aktuell forskning på sina respektive hemsidor

  • AATA – American Art Therapy Association
  • BAAT – British Association for Art Therapists
Bild på stenvägg