Katarina Sihlén

Jag heter Katarina Sihlén, och är legitimerad psykolog sedan 2003, med erfarenhet av psykologisk behandling, neuropsykiatriska utredningar, individualterapi/bildterapi, föräldrastöd, gruppbehandling, konsultation och handledning. Jag har arbetat inom barn- och mödrahälsovården och numera inom barn- och ungdomspsykiatrin. I kontakten med barn, ungdomar och deras föräldrar, är samtalet grunden, men många minnen, tankar och känslor är svåra att uttrycka enbart med ord. Där jag har funnit att bildterapi kan ge individen möjlighet att visualisera och förmedla det som finns bortom orden.

Mitt intresse för konst, bilder och kreativa uttryck väcktes tidigt.Att arbeta med bildskapande och ge andra möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och erfarenheter genom bilder, har sedan funnits som en röd tråd i mitt yrkesliv. Efter grundläggande konsthantverksutbildning vid Edelviks 1990 folkhögskola och sedan bildlärarexamen vid Umeå Universitet 1993, har jag undervisat i bildämnet inom grundskolan, på gymnasienivå och vid högskolan för lärarutbildning- och kommunikation i Jönköping.

Bildterapiutbildningen har gett mig ett terapeutiskt verktyg, som jag tror på och därför implementerat inom den verksamhet jag verkar inom. Där har jag kunnat se att arbetet med bilder bidragit till ökad självkännedom, kontakt med känslor och erfarenheter, som leder till att en läkande process kommit igång.

Jag erbjuder:
Bildterapi individuellt
Bildterapi i grupp
Workshops