Birgitta Englund - MindArt

Jag arbetar med bildterapi både i eget företag sedan 1984, och som programansvarig för bildterapeututbildning vid Umeå universitet sedan 1993. Min arbetsterapeututbildning har gett yrkeserfarenhet från både vuxen- och barnpsykiatri där bildskapande alltid varit en viktig aktivitet i behandlingen. Genom åren har jag lett åtskilliga bildterapigrupper, hållit kurser, föreläsningar och introducerande workshops i bildterapi i olika sammanhang.

Bildterapiföreningen i Norrland (BiN) var jag med och startade 1982, liksom Sveriges Riksförbund för Bildterapeuter (SRBt) 2006. Jag har gestaltterapeututbildning samt grundläggande utbildning i psykoterapi. En artikel jag skrivit om bildarbete i kognitiv psykoterapi finns att läsa på http://www.sfkbt.se/files/file.php?id=143

Jag är också utbildad yoga- och meditationslärare inom traditionen Satyananda Yoga. Bildterapi leder ofta in till existentiella frågor om mening och livsriktning. De bilder som skapas utgör underlag för reflektion omkring självbild och relationer, om tro och grundläggande värderingar. Därför kombinerar jag ofta meditation och bildskapande.

Jag erbjuder:
Individuell bildterapi
Bildterapi i grupp
Handledning i bildterapi
Fortbildningskurser för bildterapeuter

Kontakt: tinabirgitta@hotmail.com

Sälg