Anna Karin Karlsson

Anna Karin Karlsson - Bildkompassen – skapa riktning i ditt liv

Jag heter Anna Karin Karlsson, och är auktoriserad bildterapeut/leg arbetsterapeut, med grundläggande psykoterapeutisk kompetens. Jag har 25 års erfarenhet av rehabilitering och specialistkompetens i att möta människor med smärta, stress och utmattning, där existentiella frågor och bearbetning ingår för att hitta ny riktning i livet.

Jag har deltagit i ett flertal själverfarenhetskurser i bildterapi, ex mindfulnessbaserat bildarbete och använder mig gärna av tekniker från KBT och ACT. Acceptance and commitment therapy (ACT), handlar om att ställa sig själv existentiella frågor om vad vi vill med våra liv, agera i enlighet med det, acceptera det vi inte kan förändra och skapa, leva ett rikt och meningsfullt liv.

Jag jobbar målinriktat med tydliga ramar och har erfarenhet av att arbeta med mål med bla bearbetande, affektutvecklande, stressreducerande och personlighetsutvecklande karaktär. Fokus är på dig, att hitta din egen kraft och att få verktyg att använda i vardagen. Fundera över vilken ingång och riktning som är viktig för dig.

Jag erbjuder:
Individuell bildterapi
Bildterapi i grupp
Vägledningssamtal
Aktivitetsspegel – målbilder, bildarbete/reflektion
Andrum – bildarbete i samband med retreat
Föredrag om bildterapi

Kontaktuppgifter, mer information om Bildkompassen och Aktuella erbjudanden, finner du på: www.bildkompassen.se. Där finns även min blogg om bildterapi, välkommen att titta in!

Kloster på Lesvos