Stenar

Aktuellt

Själverfarenhetskurs/Bild som kommunikation

  • för Dig som vill söka Magisterprogrammet i bildterapi.
  • för Dig som vill få ökad självkännedom och personlig utveckling

Att uttrycka sig i färg och form kan vara ett sätt att lära känna sig själv och sina känslor, att identifiera sina resurser och hinder för självförverkligande. I skapandet får känslor, tankar och minnen ett symboliskt ordlöst uttryck. Inre bilder blir synliga och lättare att bearbeta. Vi kommer under kursens gång att arbeta med olika teman. Du får sedan möjlighet att dela dina reflexioner med gruppen om Du vill. Att ha målat förut är inget krav!

Vi erbjuder 2 gruppträffar om 15 studietimmar förlagda till två helger en under hösten 2017 och en våren 2018. Höstens kurs blir 18 nov 10.30 -17.30 samt 19 nov 9.00-15.00 Datum för vårens kurs bestäms i samråd med kursdeltagarna. Vi träffas i Bildterapihuset Brogatan 5 i Umeå. Gruppen startar när minst 5 personer anmält sig. Kostnad 3000:- inkl moms.

Gruppledare är Carin Salander bildterapeut/specialpedagog och Gunilla Berglund bildterapeut/socionom. En presentation av oss finns på vår hemsida www.bildterapihuset.se

Är du intresserad av att delta? Anmälan senast 4 november till carin.salander@outlook.com eller kgunillak@gmail.com Har Du frågor kan du också maila oss.

Påverkar någon annans missbruk Ditt liv?

Svarar Du JA på den frågan? Då är Du inte ensam. Du är heller inte ensam om att sällan prata om Din situation med andra.

Vi erbjuder en samtalsgrupp där Du kan dela dina upplevelser och få stöd i att sätta dina egna behov i fokus.

Gruppen kommer att träffas vid sex tillfällen varannan vecka 18.30 -20.30 med start när vi har 4-5 anmälda. Vi kommer att hålla till i Bildterapihusets lokaler på Brogatan 5 i Umeå. Kostnad: 700 :- inklusive material.

Gruppledare är Ulla Kiivuori, bildterapeut/behandlingsassistent och Gunilla Berglund bildterapeut/socionom. En presentation av oss finns här på sidan.

Vi erbjuder

  • övningar i medveten närvaro
  • fritt skapande baserat på tankar, känslor och minnen
  • en möjlighet få den självkännedom du behöver för att nå dina mål

Är Du intresserad av att delta? Anmäl Dig då till Ulla via kiivuori@gmail.com eller till Gunilla via kgunillak@gmail.com . Du kan också ringa Ulla 0730- 55 49 51 eller Gunilla 0730-22 74 85

Att bryta sina mönster, en möjlighet att förändra ett alkohol/drogberoende.

Ett erbjudande om att individuellt eller i grupp öppet prata om riskbruk, missbruk eller beroende. Bildspråket i kombination med samtalet kan vara en ny väg framåt bort från beroendet. Ta kontakt via mail kgunillak@gmail.com för mer information och intresseanmälan. Jag hör då av mig till Dig. För att veta mer om min bakgrund och arbetssätt, gå till startsidan och läs min presentation under rubriken ”Vi bildterapeuter.”
Gunilla Berglund
Bildterapeut/socionom

Individuell bildterapi

Om Du har önskemål om individuell bildterapi; gå vidare till rubriken Vi bildterapeuter. Där kan du se vilka som arbetar i Bildterapihuset. Du kan då själv ta kontakt via mail eller telefon.

Välkommen

till kreativt skapande i Bildterapihuset.